• Żytnia 1A, 40-544 Katowice
  • +48 732 082 870

Alkoholizm dotyka przedstawicieli absolutnie wszystkich zawodów i sieje spustoszenie we wszystkich branżach. Leczenie alkoholizmu jest często zbyt późne, gdy osoba uzależniona poniosła już poważne konsekwencje zdrowotne i wyniszczające konsekwencje w pracy.

Alkoholizm to nie tylko problem w domu. Spożywanie alkoholu w miejscu pracy i upośledzenie mają bezpośredni wpływ na duży procent siły roboczej. Podczas gdy bycie nietrzeźwym na stanowiskach wrażliwych na bezpieczeństwo jest wyraźnie niebezpieczne, nadużywanie alkoholu przez pracowników niesie ze sobą ogromne ryzyko bezpieczeństwa i finansowe dla każdej firmy. 

W jaki sposób pracodawca zapewnia właściwą równowagę między kulturą miejsca pracy, bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników? Zacznij od nauczenia się oznak nadużywania alkoholu, zwłaszcza wczesnych wskaźników. Następnie stwórz plan, co zrobisz, gdy pojawią się te objawy zaburzenia alkoholowego.

Oznaki i objawy nadużywania alkoholu w miejscu pracy

Niektóre oznaki problemu z alkoholem są łatwe do wykrycia. Niepowtarzalny zapach alkoholu i bełkotliwa mowa, przekrwione oczy, duże wahania wagi i skaza na skórze to typowe problemy zdrowotne związane z alkoholizmem.

Gdy objawy fizyczne są niezauważalne, zmiany w nastawieniu pracownika lub etyce pracy mogą sygnalizować problem. Na przykład osoba, która kiedyś osiągała wysokie wyniki, może stracić wydajność pracy bez wyraźnego powodu. Mogą również zacząć spóźniać się, wychodzić wcześniej lub częściej opuszczać pracę. 

Częściej jednak oznaki trudności pracownika mogą być mniej zauważalne, dlatego należy zwrócić uwagę na inne znaki – zła higiena lub ubiór, nagły spadek produktywności lub kontaktów towarzyskich, przewlekłe problemy zdrowotne.

Oczywiście te oznaki nie zawsze wskazują na problem z alkoholem, ale są czerwonymi flagami, że coś się dzieje i prawdopodobnie warto o tym porozmawiać. Pracodawcy powinni kierować się najlepszą oceną sytuacji, gdy rozmawiają z pracownikiem o podejrzeniu problemu związanego z używaniem substancji.

Alkohol w pracy – konsekwencje prawne 

Zgodnie z przepisami, spożywanie alkoholu, przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwości lub stawianie się w pracy z kacem stanowi poważne naruszenie dyscypliny pracowniczej, według Kodeksu Pracy, i nie tylko pociąga za sobą nałożenie na pracownika kary porządkowej lecz także rozwiązanie stosunku pracy. 

Kierownictwo ma prawo, a także obowiązek dopilnować, aby pracownicy nie pracowali pod wpływem alkoholu lub nie spożywali alkoholu w pracy. Pracownicy powinni mieć świadomość, że jeśli ulegną wypadkowi przy pracy pod wpływem alkoholu, mogą zostać pozbawieni prawa do świadczeń i tymczasowego odszkodowania.

Jeżeli występuje podejrzenie, że pracownik przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości, przełożony ma obowiązek odesłania pracownika do domu. Uzasadnione podejrzenia mogą powstać, gdy koordynacja pracy jest poważnie zaburzona. Jednak nie musisz być pijany, aby pracownicy odeszli do domu. Dopóki pijesz alkohol, to wystarczy. W praktyce oznacza to, że nawet niewielkie ilości twardych napojów w pracy nie wchodzą w grę.

Wpływ na miejsce pracy

Picie alkoholu przez pracowników może być bardzo kosztowne dla pracodawców, a także może prowadzić do wypadków i nieszczęścia w miejscu pracy, co powoduje brak motywacji pracowników.

Alkoholizm personelu stanowi znaczne obciążenie finansowe dla placówki. Firmy wydają co roku miliardy złotych na komplikacje związane z nadużywaniem alkoholu przez swoich pracowników. Są to:

  • absencja,
  • komplikacje zdrowotne,
  • wypadek przy pracy,
  • pogorszenie wydajności. 

Alkoholizm ma niszczycielski wpływ na wszystkie aspekty życia, w tym na zdrowie fizyczne, relacje rodzinne i pracę. Kiedy szczęście spada, spada też wydajność pracy. Z biegiem czasu uzależnieni stają się coraz mniej zaangażowani w to, co robią. Rezultatem są częste absencje, spóźnienia i zaniedbywanie obowiązków. Spada również sprawność fizyczna i umysłowa. Na przykład możesz mieć problemy z koncentracją, pamięcią lub zadaniami.

Z kolei alkoholik wysokofunkcjonujący jest w stanie bez większych problemów funkcjonować zarówno w społeczeństwie, jak i w pracy pomimo swojego uzależnienia. Alkohol traktuje w większości jako nagrodę. Uznał, że warto się napić drinka, żeby się zrelaksować po męczącym dniu. Czuje, że nie może sobie pozwolić na niewygodę, więc opanował sztukę ukrywania swojego dążenia do perfekcji. Taka osoba zawsze pracuje, nawet kiedy pije. Pretekstem do alkoholizmu jest praca, często po prostu ją tracąca. To główny punkt zwrotny i motywacja do zmiany.

Tworzenie miejsca pracy przyjaznego rekonwalescencji

Miejsce pracy sprzyjające osobom, które są w trakcie leczenia alkoholizmu przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i ich pracodawcom. Takie osoby, które są zatrudnione, są często bardziej skłonne do kontynuowania procesu zdrowienia. Wyniki pokazały również, że osoby zatrudnione, które są leczone z powodu alkoholizmu, doświadczają następujących objawów:

  • Niższe wskaźniki nawrotów;
  • Lepsza jakość życia;
  • Większe prawdopodobieństwo udanego powrotu do codziennego życia.

Ogólnie rzecz biorąc, pracodawca powinien pracować nad stworzeniem miejsca pracy sprzyjającego rekonwalescencji. Udowodniono, że tworzenie środowiska, które wspiera ludzi w drodze do powrotu do zdrowia, przynosi korzyści każdej firmie. 

Alkoholizm a praca zawodowa – skutki w życiu codziennym

Alkoholicy coraz mniej angażują się w swoją pracę, szukają okazji do picia, stają się nieprzewidywalni. Najpierw pracodawca zapewnia tej osobie pracę z mniejszą odpowiedzialnością, następnie kierownik przenosi ją na niższe stanowisko i ostatecznie zwalnia z pracy.

Warto pamiętać, że alkoholicy prawie nigdy nie mają problemów z piciem. Dzieje się tak dlatego, że mechanizmy obronne alkoholizmu zmieniają sposób, w jaki uzależniony myśli i czuje. Pomimo dowodów i strat, że picie niszczy jego życie, alkoholik nadal pije destrukcyjnie, żyje we własnym świecie fantazji.

Jeśli chcesz zrezygnować z picia, ważne jest, aby wiedzieć, że nie jesteś sam na swojej drodze do wyzdrowienia. Warto pamiętać, że leczenie alkoholizmu można rozpocząć na każdym etapie rozwoju uzależnienia. Istnieje wiele metod radzenia sobie z problemem nadużywania alkoholu, a jednym z nich jest wszywka alkoholowa. 

Wszywka alkoholowa – Esperal – to lek w postaci tabletek do wstrzykiwania podskórnego stosowany wspomagająco w leczeniu alkoholizmu. Działanie wszywek alkoholowych polega na długotrwałym uwalnianiu substancji zaburzających metabolizm alkoholu, co powoduje nasilenie objawów po wypiciu napojów o dużej zawartości alkoholu. Skuteczność wkładek uzależniona jest również od innych sposobów leczenia uzależnień.