• Żytnia 1A, 40-544 Katowice
  • +48 732 082 870

Nieleczony alkoholizm prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Pogorszeniu ulega zarówno funkcjonowanie psychiczne, jak i fizyczne. Większość skutków prowadzi do znacznego pogorszenia funkcjonowania. Osoby chore, aby przeżyć, są zobowiązane do podjęcia się terapii uzależnień. Nie ma innej drogi, która pozwoliłaby na powrót do normalnego życia. 

Skutki alkoholizmu obejmują wiele trwałych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Alkohol obciąża pracę najważniejszych układów. Organizm alkoholika zmaga się z zaburzeniami pracy serca, wątroby, żołądka, mózgu, nerek oraz płuc. W sytuacji nadużycia alkoholu może dojść do przedawkowania substancji, co wiąże się z zatruciem alkoholowym. Za dawkę zagrażającą życiu uważa się 4 promile we krwi. Niestety podczas spożywania używki nie zawsze jest możliwość, aby samodzielnie określić poziom alkoholu we krwi. Alkoholicy mają problem z zatrzymaniem picia, dlatego to w szczególności im grozi zatrucie alkoholowe. Z każdym kolejnym procentem alkohol upośledza każdą część ciała. Z początku pojawiają się delikatne skutki uboczne, które przez niektórych określane są jako pozytywne. Jeżeli stracimy kontrolę nie zdamy sobie sprawy z tego, kiedy przekroczymy dozwoloną ilość. W najgorszym wypadku może dojść do porażenia ośrodkowego układu nerwowego, co wiąże się z zatrzymaniem oddechu – a to prowadzi do śmierci. 

Poważne skutki dotykają także osobiste życie alkoholika. Jego codzienne funkcjonowanie zmienia się nie do poznania. W życiu uzależnionego dochodzi do poważnych zmian, które prowadzą do negatywnych rezultatów. Alkoholik, najczęściej w trzeciej fazie choroby, przestaje dostrzegać inne sprawy wokół siebie. Jego wygląd, obowiązki i zainteresowania odchodzą na drugi plan. Takie zmiany są szczególnie odczuwane przez członków rodziny. 

Alkoholizm sprawia wrażenie choroby, która nie wywołuje tak wiele szkód. W rzeczywistości cała rodzina przeżywa nałóg danej osoby. To przykre, gdy rodzina uzależnionego odczuwa konsekwencje czyjegoś problemu. Nie ma większego obciążenia niż problem, który zaburza życie w wielu sferach. Alkoholik odczuwa trud w sferze społecznej, ponieważ najczęściej społeczeństwo spycha osoby uzależnione na margines społeczny. Ktoś, kto ma problem z alkoholem odbierany jest negatywnie i wiele osób jawnie pokazuje swoją niechęć. Z tego względu wiele alkoholików kryje się z chorobą, a cała rodzina stara się zatuszować ślady uzależnienia. Jako członkowie danej społeczności czujemy przynależność do danej grupy. Potrzeba przynależności należy także do jednej z podstawowych potrzeb w piramidzie Maslowa. W sytuacji choroby wiele grup usuwa takich członków. Alkoholicy bardzo szybko stają się wrogami, których nikt nie chce mieć przy sobie. 

Alkoholizm – jak zbudować niechęć do alkoholu?

Alkoholik czuje, że alkohol to jego sprzymierzeniec. Przy każdym problemie uważa go za najlepsze rozwiązanie. Takie przywiązanie do używki sprawia, że bardzo ciężko jest zrobić z alkoholika osobę przebywającą w abstynencji. Dzisiejsze rozwiązania pomagają chorym uwolnić się od wpływu alkoholu. Jedną z innowacyjnych metod jest zastosowanie wszywki alkoholowej. Ten sposób buduje awersję do napojów alkoholowych i wspomaga walkę z uzależnieniem. 

Podczas budowania nowego podejścia do alkoholu należy przede wszystkim ułożyć sobie w głowie zupełnie inne podejście. Kiedy uzależniamy się od używki nasz stosunek ukierunkowuje się w pozytywną stronę. W celu uniknięcia zaburzenia zwrócić szczególną uwagę na konsekwencje, które powoduje. Zdawanie sobie sprawy ze skutków ubocznych alkoholizmu może stworzyć pewnego rodzaju niechęć. Jednak, aby było to możliwe trzeba skorzystać z psychoedukacji w temacie uzależnienia od alkoholu. Skuteczna motywacja pomaga w utrzymywaniu silnej woli. Wszystko zaczyna się w głowie.

Alkoholizm – praca nad sobą 

Wyjście z alkoholizmu wymaga dużej pracy nad sobą. Osoby uzależnione muszą stawić czoła wszystkim trudnościom oraz swojemu własnemu rozumowi. Mózg alkoholika również jest uzależniony, dlatego ciężko jest go przekonać, że z alkoholu można zrezygnować. 

Największą i najskuteczniejszą pracę nad sobą można przeprowadzić na terapii. Ośrodki terapii uzależnień są przystosowane do walki z nałogami. Przebywając na odwyku alkoholik uczy się żyć od nowa. Zajmuje mu sporo czasu zanim nauczy się nowych, a przede wszystkim zdrowych nawyków. W tym celu, każdy pacjent jest sumiennie edukowany. Specjaliści są dostępni cały czas i bardzo poważnie podchodzą do każdego chorego. 

Praca nad sobą obejmuje zdobycie niezbędnych informacji oraz wdrożenie ich w życie codzienne. Alkoholik każdego dnia buduje w sobie pokłady motywacji, która będzie trzymała jego silną wolę przygotowaną, nawet na najtrudniejsze sytuacje. Powodzenie na terapii jest zależne od podejścia alkoholika. Nie da się kogoś zmusić do leczenia, dlatego musimy dać uzależnionemu czas, w którym sam przyzna się, że ma problem i zdecyduje się na jego rozwiązanie. Jako osoby najbliższe możemy starać się nakierować go na dobrą drogę. 

Praca na terapii jest ciężka, a rezultaty są widoczne tylko, gdy alkoholik wykaże się cierpliwością i silną wolą. Mając dobry powód do zaprzestania picia jesteśmy w stanie zdziałać wiele. Pamiętajmy o tym wybierając się na terapię. 

Alkoholizm – co po terapii?

Po zakończonej terapii wiele osób czuje się zagubiona oraz przytłoczona pokusami życia codziennego. Wychodząc z ośrodka zamkniętego musimy nauczyć się na nowo funkcjonować w rzeczywistości. Nie jest to proste zadania, w szczególności, gdy na każdym kroku możemy spotkać alkohol. Kluczowe jest, aby po wyjściu z odwyku kontynuować leczenie do momentu, kiedy poczujemy się pewnie. Jest wiele sposobów, które mają na celu pomoc uzależnionym. Możemy skorzystać z terapii wspomagającej oraz przypominającej. Nadal popularne są spotkania grupy AA – anonimowych alkoholików, dzięki którym zawieramy nowe więzi oraz posiłkujemy się doświadczeniami innych osób. Ciekawym rozwiązaniem jest także wszywka Katowice, która w połączeniu z terapią odznacza się wysoką skutecznością. 

Po terapii pacjenci muszą pozbyć się rzeczy, które przypominają o alkoholu. Życie uzależnionego musi ulec drastycznej zmianie. Modyfikacji należy poddać relacje ze znajomymi. Alkoholik zobowiązany jest ostrożniej wybierać osoby, które spędzają z nim czas. Jego najbliższe otoczenie powinno go wspierać i odsuwać od nałogu. 

Najważniejsze, aby alkoholik nigdy się nie poddawał. Choroba jest nieuleczalna, a nałóg w każdej chwili może niespodziewanie powrócić. Tylko trzymanie się z daleka od używki może przynieść długotrwałe skutki. Kiedy alkoholik zrozumie mechanizmy choroby, będzie wiedział, jak sobie z nią radzić. Po terapii, każdy dzień powinien być odczuwany jako sukces. Aby ułatwiać sobie funkcjonowanie warto oddać się nowym zainteresowaniom bądź obowiązkom. Spędzanie wolnego czasu zapełni chwile, kiedy alkoholik może zacząć myśleć o powrocie do picia. Pomocny może się okazać sport. Polecane jest także spędzanie czasu na świeżym powietrzu, najlepiej w gronie rodziny i osób, które okazują dużo wsparcia.